Kinh doanh 4.0 đang diễn ra và trở thành kênh tạo doanh thu chính cho các chủ doanh nghiệp và chủ cửa hàng hiện nay. WE WIN chia sẻ 5 nguyên tắc kinh doanh thời đại mới.

1. Nghiên cứu thị trường kỹ thuật số

 • Tập trung đầu tư vào nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh sẽ giúp công ty phát triển tư duy kinh doanh chiến lược để công ty xây dựng chiến lược cạnh tranh và tồn tại.
 • Thay vì cố gắng sao chép các ý tưởng và chiến lược để thực thi, hãy tập trung vào các giá trị khác biệt và tạo ra lợi thế cạnh tranh để thành công.

2. Khách hàng là trọng tâm

 • Khách hàng là “trung tâm” của hoạt động kinh doanh
 • Doanh nghiệp cần tập trung xây dựng và tối ưu mọi trải nghiệm khách hàng.

3. Xác định xu hướng và cập nhật mô hình

 • Nhu cầu và hành vi của khách hàng thay đổi, đối thủ cạnh tranh không ngừng phát triển.
 • Do đó, các chủ doanh nghiệp phải có sự nhạy bén để phát hiện ra những xu hướng mới có thể áp dụng vào các mô hình kinh doanh của công ty.

4. Tư duy hệ thống

 • Hình thành tư duy hệ thống và tư duy chuỗi để mở rộng nhiều vị trí
 • Áp dụng công nghệ CRM, dữ liệu và dữ liệu chính xác để đưa ra các giả định cho hoạt động kinh doanh và các bước đột phá.

5. Nguồn nhân lực không ngừng được điều chỉnh và đào tạo

 • Trong kinh doanh, có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là mọi thứ luôn thay đổi. Vì vậy, mỗi lãnh đạo, chủ doanh nghiệp đều phải có sự kỷ luật & tập trung, liên tục sẵn sàng thích nghi với những thay đổi trong bối cảnh thị trường siêu cạnh tranh để tồn tại và phát triển bền vững.
 • Một chiến lược đúng đắn & mô hình kinh doanh hiệu quả sẽ là kim chỉ nam định rõ hướng đi & sự ưu tiên cho doanh nghiệp, những công việc cần phải tập trung làm, những công việc sẽ không làm, tác động của chúng với sự phát triển của tổ chức.
  `